why is being an introvert so hard?

carlalalou:

Na-leadsz ako, dre. 

So yeah, leadsz ako sa MATH10-4 ko. Na-Sir Dela Cruz ako e. Lakas pa ng kutob ko na si Sabino or Almenor yung sa MATH13-1 ko. Oh well, I’ll do my best na lang. Bragging rights naman ang kapalit nito kapag naka-survive ako. Bwahaha. 

LEADSZ is 3

(Source: catpissneverclean)


ohsusannuh:

a-void-reality:

I am Squidward Tentacles on so many levels.

He’s Squidward, you’re Squidward, I’m Squidward! We’re all squidward!

(Source: )

(Source: r2--d2)

(Source: yank3s)


Theme Urban, by Max davis.